Cultuurpunt Houten

Eén punt voor en van de Cultuur

Het Cultuurpunt Houten is ondergebracht bij Aan de Slinger. Onder het Cultuurpunt Houten valt o.a. de cultuurmakelaar van Houten. 

Het doel van het Cultuurpunt Houten is dat kunst & cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. En iedereen in Houten hier op een laagdrempelige manier aan mee kan doen. Kunst en cultuur is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. De vitale samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. 

Cultuurpunt Houten moet functioneren als poortwachter. Vragen en ondersteuningsbehoeften dienen snel en helder overzichtelijk gemaakt te worden en tevens worden voorzien van oplossingsrichtingen. Bovendien is het belangrijk om gebruik te maken van de rijkdom van het netwerk. Vraaggericht werken betekent geen reactieve, maar een proactieve houding.

Cultuurpunt Houten helpt om mogelijkheden te scheppen waardoor iedereen aan cultuur mee kan doen.

Cultuur in Houten? Denk dan vooral aan de volgende organisaties en websites die u vast verder op weg kunnen helpen:

Het culturele veld van Houten
Het culturele veld is wat het is, het zijn doeners en verbinders. De talloze onderlinge lijntjes tussen de culturele organisaties en alle andere branches binnen Houten van welzijn, zorg, onderwijs ondernemers sport etc. zijn bijzonder. De afgelopen 14 jaar met de start van Aan de Slinger zijn al deze relaties organisch ontstaan. Het culturele veld en haar omgeving weten niet beter.

Pas de laatste tijd dat er gesproken en geschreven wordt over cultuur in combinatie met maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, klimaatcrisis, ouderen, nieuwe Houtenaren etc realiseert het veld dat wat er in Houten gebeurt niet vanzelfsprekend is en eigenlijk best bijzonder. En er is veel draagvlak voor deze aanpak. Maar het veld bestaat uit doeners en is bescheiden. Moeten we dan onbescheiden gaan rondtoeteren hoe ver we voor de troepen uitlopen? Nee dat hoeft niet en willen we niet. In deze bijlage het verhaal van Houten, hoe inspiratie ontstaat, hoe we financieren en uitvoeren.

Contact
Cultuurpunt Houten is de plek waar alle Houtense verenigingen, maar ook inwoners en andere cultuuraanbieders van Houten met hun vragen naartoe kunnen. Onze cultuurmakelaar verwijst u dan graag door naar de desbetreffende contactpersoon. Neem vooral contact op met Bea Nederhoff via cultuurmakelaar@aandeslinger.nl of via 06-46161917.  

 

 

 


  

12244
10786
9218
12303
Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht