Houtense Cultuurtafel

De Houtense Cultuurtafel bundelt cultuurkrachten, zet cultuur op de kaart voor alle bewoners van Houten e.o. en houdt cultuur hoog op de politieke agenda van de gemeente. Aan de Slinger is een van de vaste partners aan de Cultuurtafel.

Iedereen kan aanschuiven aan tafel en mee organiseren. Elk onderwerp dat opgepakt wordt heeft expertise, drive, aanpakkers en doorpakkers nodig. Deelnemers aan de Cultuurtafel houden daarbij ook contact met hun eigen achterban, zodat zij een bredere vertegenwoordiger zijn dan hun eigen persoon/bedrijf of organisatie.

De Cultuurtafel organiseert jaarlijks in november een ​Cultuurfeest. Een avond voor ontmoet​en van elkaar​, uitwisseling, inspiratie en vieren van successen. 

Heeft u vragen over de Houtense Cultuurtafel, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Aveling via liesbeth.aveling@wippler.nl. 

 

Houtens Model en de Houtense Cultuurtafel

Het is goed leven, wonen, werken en recreëren voor de ruim 50.000 inwoners, in Houten zelf en in de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. ‘Het Houtens Model’ draagt daar veel aan bij. In dat model werken heel uiteenlopende organisaties samen om van Houten iets moois te maken en te houden: kunst en cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, ondernemers, winkeliers, sport, overheid natuurlijk... Veel daarvan gebeurt aan de Cultuurtafel, waaraan iedereen kan aanschuiven. Houten heeft de bekende maatschappelijke uitdagingen maar beschikt ook over Het Houtens Model: dat maakt Verschil. Die brede samenwerking is in jaren ontwikkeld, op basis van een sterke visie op de rol van deze organisaties in de samenleving. Bundeling van krachten garandeert een passend aanbod dat aansluit bij wat in Houten leeft en waar behoefte aan is, zonder schotten tussen maatschappelijk en commercieel, professioneel en amateur, scheppend en uitvoerend, de linker- en de rechterhelft van het centrum… of het centrum en de wijken en de kernen. De bloeiende, spontane en informele maar slimme samenwerking is uniek voor Nederland. 

Download 'Het Verschil van het Houtens Model en de Houtense Cultuurtafel' brochure op deze pagina. 

Download het verslag van het Cultuurfeest van 2023 met het thema ‘Verborgen Schatten’ op deze pagina.

 

 

 

813

Meer van onze projecten

Samenschijn
  • Project

Samenschijn

LotteZ, Creative Coding Utrecht, Aan de Slinger

Do 1 februari t/m zo 12 januari
Musicus in de klas 2024-2025
  • Schoolproject PO
  • 2024-2025

Musicus in de klas 2024-2025

Ma 26 augustus t/m za 19 juli
Cultuurcafe money, money, money
  • Project

Cultuurcafe money, money, money

Donderdag 29 augustus
}
Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht