Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij trachten dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, recensies, interviews en dergelijke op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stichting Aan de Slinger ofwel van het bij de voorstelling betrokken impresariaat.

Bezoekers van de website van Aan de Slinger, of van aan Aan de Slinger gekoppelde sites, mogen geen beelden, informatie, teksten en dergelijke openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Aan de Slinger.

Stichting Aan de Slinger is niet aansprakelijk te houden voor (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website(s) of een eventueel tijdelijke onmogelijkheid onze site(s) te bereiken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van informatie die door middel van onze site(s) verkregen is.

De van u bij Stichting Aan de Slinger bekende persoonsgegevens zullen door Aan de Slinger niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site worden (hyper)links aangeboden die doorverwijzen naar andere websites en/of informatiebronnen die door derden worden beheerd. Stichting Aan de Slinger beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Bezoekersvoorwaarden
De bezoekersvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij het bezoek aan een theater zijn vastgesteld door de VSCD (Vereniging Schouwburgen en Concertgebouwdirecties). Deze voorwaarden kunt u telefonisch (030 – 63 51 024) of per e-mail (info@aandeslinger.nl) bij ons opvragen, of kunt u hier downloaden.

Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht