De Vlinder

Het project De Vlinder heeft op 30 oktober, 2 en 3 november 2020 de grand finale beleefd: een zestal danstheatervoorstellingen op het podium van Aan de Slinger. Na afloop van het project is een 'souvenirs boek' gemaakt van Onvergetelijk Houten, waar De Vlinder onderdeel van was. Een prachtig boek boordevol verhalen, foto's en herinneringen van de deelnemers. Het boek is hieronder te downloaden. Veel leesplezier!

Lees hier meer over het projectplan en de aanpak van De Vlinder:

In 2019 en 2020 vindt het project De Vlinder plaats. Een danstheatervoorstelling geïnspireerd op de stedenbouwkundige vlindervorm van Houten.

Houten is gegroeid van een intiem dorp naar een indrukwekkende Vinex-stad. Wie weet nog hoe het vroeger was? In dit project deelt de ‘jeugd van toen’ hun verhalen over het dorp aan elkaar en aan de jonge generatie. Ook de verhalen over de nieuwe wijken worden verteld. De snelle groei van dorp naar stad, de invloed en betekenis daarvan op de onderlinge persoonlijke verhoudingen en op het leefklimaat in de stad, vormen de inspiratiebron voor de voorstelling.

Het project begint met een gemeenschappelijke wandeling. Met de deelnemers, maar ook met een groep jongeren die de verhalen optekenen. Een choreograaf, kunstenaar, fotograaf en musicus zorgen samen met de deelnemers voor de choreografie, het toneelbeeld en de muziek. De talenten van de deelnemers bepalen mede de vorm van de voorstelling. De voorstelling wordt een mozaïek van herinnering en ervaring verbeeld in poëzie, fraaie dansfiguren, muziek, ritme, zang en beeld.

Start, repetities en voorstelling
Aan de Slinger is het artistieke en bruisende centrum van dit project. In oktober 2019 start De Vlinder met een bijeenkomst voor alle deelnemers. Van oktober 2019 tot en met april 2020 repeteren de deelnemers wekelijks op dinsdag onder leiding van het artistieke team. Alle deelnemers ontmoeten elkaar een aantal maal. Het project wordt afgerond met drie voorstellingen in Aan de Slinger: op zondag 10 mei (matinee), donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei.

Deelnemers
Aan het project nemen 80 65-plussers deel. 40 deelnemers maken samen de choreografie onder leiding van de choreograaf. 40 deelnemers maken samen het toneelbeeld en de muziek, onder leiding van een kunstenaar, een fotograaf en een musicus.

Artistiek team van De Vlinder
Liesbeth Osse, dramaturg en eindverantwoordelijke voor het artistieke team en het concept van de voorstelling. Liesbeth combineert vakkennis en ervaring met vindingrijkheid.

Ireen Kurvers, choreograaf en docent. Ireen gaat uit van de talenten van de deelnemers en zorgt dat zij zich ontwikkelen. Vaak overtreffen zij hun eigen verwachtingen.

Beiden zijn verbonden aan Gouden Dans. Gouden Dans presenteerde in 2018, ook voor en door ouderen, de voorstelling Kom dans met mij de danzon. Gouden Dans ontwikkelt, regisseert en produceert projecten waarbij dans, muziek en theatrale middelen worden ingezet om sociaal maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken.

Dorothé Arts, beeldend kunstenaar en docent. Bekend met veel materialen en technieken helpt ze deelnemers graag om hun ideeën om te zetten in beelden die iets te vertellen hebben.

Paul van der Klei, fotograaf en docent. Paul laat deelnemers op een plezierige wijze een sprong voorwaarts maken in hun fotografie. Meer uit je camera (en jezelf) halen en meer zien is zijn motto!

Jan van Wieringen, dirigent van de Castellumsingers. Jan is enthousiast en gaat graag aan de slag met uiteenlopend repertoire. Hij studeert met de 35 koorleden verschillende nummers in. Hij werkt samen met de choreograaf aan de koorpresentatie.

Samenwerkingspartners
De Vlinder is een onderdeel van het koepelproject Onvergetelijk Houten. Daarin bundelen de gemeente Houten, Aan de Slinger en welzijnsorganisatie 'van Houten&co' hun krachten ten gunste van de versterking en verduurzaming van cultuurparticipatie voor ouderen. Namens de gemeente Houten gaat Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken, het project de Vlinder monitoren. Naast De Vlinder maken ook een Theaterproject en een Adviesgroep Ouderen & Cultuur deel uit van het koepelproject.

Theaterproject
In januari/februari 2020 zijn er enkele kennismakingsworkshops ‘theater’ in Aan de Slinger. Daarna start een langlopend theaterproject met 25 repetities op maandagochtend. Het project wordt afgesloten met een voorstelling in oktober/november 2020. Er kunnen 20 65-plussers deelnemen.

Adviesgroep
Voor het realiseren, uitbreiden en verbeteren van het cultuuraanbod voor ouderen in Houten wordt een adviesgroep Ouderen & Cultuur opgericht. Deze adviesgroep bestaat uit acht leden. Er zijn 8 bijeenkomsten in Aan de Slinger. De cultuurmakelaar begeleidt de adviesgroep bij de bijeenkomsten en bij de bezoeken aan projecten en repetities van De Vlinder en het Theaterproject.

Werving
De deelnemers voor De Vlinder, het Theaterproject en de Adviesgroep werft ‘van Houten&co’ onder de inwoners van Houten. U kunt uw interesse kenbaar maken bij 'van Houten&co'.  Dit kan via info@vanhoutenenco.nl of bij de contactpersonen Fleur Esmeijer/Angela de Vogel op telefoonnummer 030 – 7001500.

De Vlinder is een project in het kader van de overheidsregeling Age Friendly Cultural Cities en wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie, KfHeinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Houten.

Podcast
Voor danstheaterproject De Vlinder wordt niet alleen gedanst, beeldend gewerkt, gezongen en gefotografeerd. Er worden ook nieuwe contacten gelegd. Bijvoorbeeld tussen de 65-plussers en de jongere generatie: een klas atheneum 4 leerlingen van College de Heemlanden. 

In december 2019 hebben de twee groepen elkaar ontmoet en na een eerste uitwisseling van verhalen is een podcast opgenomen. In deze podcast gaan de Leerlingen uit A4D van College de Heemlanden in gesprek met de deelnemers van de Vlinder over uiteenlopende onderwerpen. Ze hebben het over Houten vroeger en nu, de scholen, de fietsstad, het leven en de toekomst. De muziek die te horen is in de podcast is ingespeeld door pianist van Guy van Beek. 

De gesprekken zijn samengebracht in 4 podcasts van ieder ongeveer een kwartier. 

Deze week hoort u de eerste podcast waarin Nienke en Margreet in gesprek gaan met Yun, Djon en Pim en zijn Peter en Wanda in gesprek met Nina Kris, Maud en Laura. Ze delen hun herinneringen aan Houten, het dorp met stadsallures. Ze spreken over de fietsstad en over wat er zoal te doen is in Houten. 

Wij wensen u veel luisterplezier. 

De Vlinder is een samenwerkingsproject van Aan de Slinger ,Gouden Dans, ‘van Houten&co' en gemeente Houten. Het project is mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds en het KF Hein Fonds.

Meer van onze projecten

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
  • Schoolproject PO
  • 2021-2024

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Aan de Slinger

Vr 1 september t/m ma 1 juli
MidzomerFestival
  • Project

MidzomerFestival

Zaterdag 22 juni
Filmeducatie 2023 - 2024
  • Schoolproject PO
  • 2023-2024

Filmeducatie 2023 - 2024

Aan de Slinger, basisschool 't Schoolhuys, basisschool De Stek, Filmhub Midden, moderators, filmdocenten

Vr 1 september t/m ma 1 juli
Instrumentencircuit 2023-2024
  • Schoolproject PO
  • 2023-2024

Instrumentencircuit 2023-2024

Aan de Slinger, Catching Cultures Orchestra, Houtens Muziek Collectief en Kunst Centraal

Di 9 januari t/m ma 1 juli
}
Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht