Projecten op Maat - voortgezet onderwijs

Cultuureducatie

De Projectleiders Cultuureducatie onderhouden nauwe contacten met directie en de cultuurcoördinatoren op de scholen, plus (professionele) aanbieders in het culturele veld van Houten en daarbuiten. Ze gaan samen in gesprek over de wensen en behoeften van de scholen om hun cultuuronderwijs verder te versterken en te borgen. Zo kan er aanbod worden gerealiseerd dat past bij de visie van de school. Dit aanbod bestaat uit kunst- en cultuurprojecten binnen de verschillende disciplines en jaarlagen. Daarnaast vinden er voorstellingen plaats en wordt gekeken welke samenwerkingen in de omgeving interessant zijn voor de scholen. De projectleider investeert in het aantrekken van deskundige en enthousiaste vakdocenten, ondersteund op organisatorisch vlak, overziet de uitvoering van projecten en is budgethouder.

Enkele projecten op de middelbare scholen voor het schooljaar 2021-2022:

College Heemlanden
Cultuurprofielschool
College Heemlanden heeft in 2020 samen met het team de mogelijkheden onderzocht tot het worden van een Cultuurprofielschool. In 2022 zullen hiervoor de laatste concrete stappen worden gezet en de aanvraag ingediend bij de Vereniging Cultuurprofielscholen. De Projectleider Cultuureducatie VO heeft hierin een ondersteunende functie.

ARToday
ARToday is dag vol kunst workshops voor de leerlingen uit de tweede klas. Voorbeelden van workshops zijn: modetheater, dj’en, schilderen, vilten, zeefdrukken, beatcreating, dans en
schaduwspel. 

Kunstendag
Tijdens de Kunstendag van Havo 4 maken de leerlingen kennis met de culturele omgeving in Houten. Ze volgen meerdere workshops door Houtense kunstaanbieders, soms in Theater Aan de Slinger, maar vaker nog bij de Houtense kunst aanbieder op locatie.


Houtens
Versterking Cultuureducatie in het VMBO - Houtens Academy & Houtens Spektakel. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de regeling Versterking Cultuureducatie in het VMBO. De projectleider werkt samen met de cultuurcoördinator en docenten van het Houtens aan opstellen van een duurzaam plan en het schrijven van een subsidieaanvraag. Bij honorering van de aanvraag gaat dit programma in het schooljaar 2022-2023 van start. Het plan bestaat o.a. uit de Houtens Academy en het Houtens Spektakel. Tijdens de Academy kunnen de leerlingen op een voorzichtige manier kennismaken met verschillende kunstdisciplines, hierna kunnen ze beslissen of ze meedoen aan de voorstelling Het Spektakel, waarin ze zullen presenteren binnen de gekozen discipline. Het Houtens Spektakel duurt een hele week en vindt plaats in Theater Aan de Slinger. Het aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen van de school.

Activiteiten Uren NPO gelden
College Het Houtens wil de verstrekte subsidiegelden van het NPO graag inzetten om de leerlingen op sociaal vlak weer dichter bij elkaar te brengen. Ze hebben hiervoor de hulp ingeschakeld van de projectleider cultuureducatie om samen op zoek te gaan naar een passend aanbod binnen de
podiumkunsten. 


Yuverta
Muziekworkshops
De leerlingen van jaar 1 maken voor het eerst kennis met de podiumkunst middels een tweetal
muziekworkshops: Streetbeats.

Theaterworkshops
De leerlingen van leerjaar 2 verdiepen hun kennis in de podiumkunsten door aan de slag te gaan met
theater. 

Meer van onze projecten

Musicus in de klas 2022-2023
  • Project
  • 2023

Musicus in de klas 2022-2023

Zo 1 januari t/m vr 30 juni
Andere Ogen, Andere Blik
  • Project
  • 2023

Andere Ogen, Andere Blik

Aan de Slinger met zorgcentrum Het Haltna Huis, ‘van Houten&co’ en PRA Muziektheater

Do 1 december t/m wo 29 maart
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
  • Schoolproject
  • 2022

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Wo 1 september t/m za 20 juli
Gouden Dans
  • Project
  • 2017-2018

Gouden Dans

Vr 1 september t/m zo 28 januari
}
Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht