Projecten op Maat - Basisonderwijs 

De Projectleiders Cultuureducatie onderhouden nauwe contacten met directie en de cultuurcoördinatoren op de scholen, plus (professionele) aanbieders in het culturele veld van Houten en daarbuiten. Ze gaan samen in gesprek over de wensen en behoeften van de scholen om hun cultuuronderwijs verder te versterken en te borgen. Zo kan er aanbod worden gerealiseerd dat past bij de visie van de school. Dit aanbod bestaat uit kunst- en cultuurprojecten binnen de verschillende disciplines en jaarlagen. Daarnaast vinden er voorstellingen plaats en wordt gekeken welke samenwerkingen in de omgeving interessant zijn voor de scholen. De projectleider investeert in het aantrekken van deskundige en enthousiaste vakdocenten, ondersteund op organisatorisch vlak, overziet de uitvoering van projecten en is budgethouder.

Educatie Budget Cultuur

Vanuit het Educatie Budget Cultuur (EBC) is het mogelijk om kunst- en cultuur projecten (mee) te ontwikkelen en aan te bieden maar het is ook mogelijk om vraaggericht en op maat te werken. Met de scholen wordt van te voren besproken welke wensen en behoeften er zijn. In aansluiting daarop zoekt of ontwikkeld Educatie aan de Slinger projecten of lessen zoals een theaterproject, een teamtraining, ondersteuning voor beeldende workshops, musical begeleiding of muzieklessen. 

 

Houtens Muziek Collectief

In samenwerking met het Houtens Muziek Collectief worden muzieklessen aangeboden in een reeks van 7 weken. De nadruk ligt voor de leerlingen op een speelse manier kennis maken met een instrument. Ze krijgen technieken aangereikt om het instrument te bespelen en leren een aantal eenvoudige, goed in het gehoor liggende liedjes. Er wordt afgesloten met een presentatie.

 

Enkele projecten op de  basisscholen voor het schooljaar 2021-2022

St. Michieldag 

De Sint Michielschool in Schalkwijk deed een aanvraag voor het project St. Michieldag viering. Op deze dag stonden de kunst- en cultuurvakken: Drama, dans, muziek en beeldend centraal, gegeven door vakdocenten uit Houten en/of verbonden met het culturele veld van Houten. In de ochtend hebben alle leerlingen gewerkt in verschillende workshops vanuit het thema van de kinderboekenweek 2021 ‘Weten wat je worden wilt’. Aan het einde van de ochtend werd afgesloten met een podiumpresentatie voor en door alle leerlingen. De leerlingen van de bovenbouw zijn ‘s middags aan het werk gegaan in beeldende workshops onder leiding van verschillende vakdocenten. 

 

Sint Dans 

Het project Sint dans is een samenwerking tussen dansdocenten van Houtense dansscholen, Aan de Slinger en basisscholen. Het project is ontwikkeld voor groep 3 en 4 met eventuele uitbreidingsmogelijkheden naar groep 1 en 2. Per groep geeft de dansdocent 3 lessen van 45 minuten waarbij rekening wordt gehouden met de eigen inbreng van de leerlingen. In de laatste 15 minuten van de laatste les geeft de groep een korte presentatie voor andere klassen en/of ouders, en kan de groepsleerkracht de dans ook bij de Sinterklaasviering uitvoeren met de leerlingen. De lessen vinden plaats 4 weken voorafgaand aan Sinterklaas.
 

Meer van onze projecten

Cultuurcafe money, money, money
  • Project

Cultuurcafe money, money, money

Donderdag 29 augustus
Projecten op maat - Basisonderwijs
  • Schoolproject PO
  • 2023-2024

Projecten op maat - Basisonderwijs

Ridderspoor en Montessori

Do 1 februari t/m ma 1 juli
Houtense Cultuurtafel
  • Cultuurtafel

Houtense Cultuurtafel

i.s.m. Burgerinitiatiefnemers Cultuureducatie, Stichting Leergeld, 'van Houten & co', Bibliotheek Lek & IJssel, Houtens Muziek Collectief, Kunsthuis Houten

Vr 15 december t/m za 14 december
Creatief op Leeftijd
  • Project
  • 2024

Creatief op Leeftijd

Di 30 januari t/m vr 28 juni
}
Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht