As I Left My Father’s House

As I Left My Father’s House is een theatrale uitnodiging aan mensen die bezig zijn met spiritualiteit, zingeving, persoonlijke ontwikkeling en met de uitgestotenen van de samenleving. De voorstelling beoogt te komen tot reflectie, over jezelf en over de ‘vreemde ander’. Een gemengd publiek van moslims, christenen, joden en anders- en niet-gelovigen zoekt verbinding met elkaar via deze op waarheid gebaseerde voorstelling.

Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achter gronden vertellen over hun wereld. Deze aangrijpende verhalen worden ondersteund door muziek en zang. Na de voorstelling is er altijd ruimte voor een gesprek en reflectie met de makers. 

newdutchconnections.nl 
 

Meer van ons programma

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht