Houten in de race als Age Friendly Cultural City

Houten is een van de zeven gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De vergrijzing en daarmee thema’s als eenzaamheid en toegankelijkheid staan hoog op de gemeentelijke agenda’s. Met dit programma moedigt het Fonds het cultureel en sociaal domein aan om samen te werken en zo cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. Aan dit programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro.

Op 31 mei wordt deze, door juryvoorzitter Hedy d’Ancona, voor de laatste keer uitgereikt tijdens een online live uitzending en weten we of X zich winnaar mag noemen. De presentatie is in handen van Martine van Os.

Een jury, onder leiding van voorzitter Hedy d’Ancona, zag door corona dit jaar niet live maar online hoe Houten te werk ging. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages van alle zeven steden, maakt zij een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.
Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie: “De afgelopen vijf jaar zagen we, in de totaal 23 deelnemende steden en regio’s, dat cultuur, zorg en welzijn elkaar opzochten en verbindingen legden. Ons Age Friendly Cultural Cities-programma was en is nog steeds een goed startschot om ouderen en cultuurparticipatie regionaal en lokaal stevig op de kaart te zetten. Ook in deze laatste editie hebben alle deelnemers, ondanks de corona-pandemie, doorgezet en ouderen aangemoedigd om mee te doen als maker, vrijwilliger, meedenker, aanjager: prachtig om te zien. Én ze gaan door, ook nu ons programma stopt. Om deze duurzame verankering was het ons te doen. Daar mogen alle deelnemers écht trots op zijn. Wij als Fonds voor Cultuurparticipatie zijn dat ook.”


De slotmanifestatie is op maandag 31 mei tussen 15.00-16.15 uur live te volgen via: www.cultuurparticipatie.nl/agefriendly


Presentatrice Martine van Os praat met Hedwig Verhoeven en Hedy d’Ancona, juryvoorzitter en ambassadeur Lang Leve Kunst, over de opbrengsten van 5 jaar Age Friendly Cultural Cities en het vervolg. Daarna wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. X is naast [Arnhem, Dronten, Edam-Volendam, Houten, Lelystad, Oldenzaal, Roermond] een van de zeven steden die kans maakt. De prijs wordt voor de vierde en tevens laatste keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016), Emmen (2018) en Haarlem (2019).

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht