Grote investering in cultuuraanbod door cultuur en welzijn

Drie Houtense organisaties - Aan de Slinger, ZorgSpectrum en welzijnsorganisatie ′van Houten&co′ - hebben voor het gezamenlijke projectplan Kunst en cultuur brengt dichterbij! een subsidie gekregen van bijna € 400.000,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het project krijgt een looptijd van vier jaar, van 1 juni 2024 tot en met 1 juni 2028.

Met het project wordt het kunst- en cultuurprogramma in Houten voor kwetsbare ouderen en jonge mensen met dementie verder ontwikkeld. Eerdere stappen zijn daarin al gemaakt in de afgelopen jaren. Zoals het project Andere Ogen, Andere Blik, uitgevoerd in maart 2023 in Aan de Slinger. Dit project kwam tot stand omdat Houten in 2021 was verkozen tot beste Age Friendly Cultural City en daarvoor een prijs van € 20.000,- won. Dit bedrag is toen ingezet als startbudget van Andere Ogen, Andere Blik. Het project was een geslaagde samenwerking tussen ZorgSpectrum, Aan de Slinger, ′van Houten&co’ en PRA Muziektheater. Het zorgde voor een impuls aan het actief deelnemen aan cultuur door cliënten van ZorgSpectrum, waardoor hun welzijn werd vergroot.

Het project Kunst en cultuur brengt dichterbij! bouwt hierop verder en wordt in de komende vier jaar uitgevoerd. Doel is het aanbod aan kunstactiviteiten voor kwetsbare ouderen en jonge mensen met dementie te verbreden. En tevens specifieke kennis en ervaringen van zorgaanbieder ZorgSpectrum te delen. ZorgSpectrum locaties Het Haltna Huis en Het Houtens Erf gaan als voorbeeld dienen voor andere locaties van ZorgSpectrum én van andere zorgorganisaties. Het idee is dat er ook in andere gemeentes samenwerkingen ontstaan tussen theaters, zorg- en welzijnsorganisaties, omdat we zien hoe waardevol dat is.

De samenwerkingspartners werken met de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie toe naar borging en verankering van het kunstprogramma. Het activiteitenprogramma wordt ontwikkeld en geleid door professionele aanbieders en lokale organisaties.

Meer informatie over de precieze invulling van het project in de komende vier jaren wordt steeds geactualiseerd en vermeld op www.aandeslinger.nl.
 

Foto: Een deelnemer aan het project Andere Ogen, Andere Blik.
Fotograaf Paul van der Klei

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht