31 mei: online slotmanifestatie Age Friendly Cultural Cities

Het is tijd voor de echte finale van een bijzonder project. Op maandag 31 mei vindt online de slotmanifestatie van het landelijke Age Friendly Cultural Cities plaats. Houten nam hieraan deel in 2019 en 2020 en zorgde met het project Onvergetelijk Houten voor meer cultuur voor 65-plussers. We organiseerden onder andere danstheatervoorstelling De Vlinder en de oprichting van de AdviesGroep Ouderen & Cultuur. Ruim 90 deelnemers deden mee en duizenden kijkers genoten van de voorstellingen.

Zeven steden deden mee aan Age Friendly Cultural Cities in 2019-2020. Een daarvan ontvangt tijdens de manifestatie de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit handen van juryvoorzitter Hedy D’Ancona. Een mooie prijs van € 20.000,- waarmee nog meer aanbod voor 65-plussers gerealiseerd kan worden. Houten dingt mee!

Benieuwd of Houten de gelukkige is? 
Noteer in uw agenda alvast de gratis en online manifestatie!
maandag 31 mei 15.00 - 16.15 uur
De manifestatie wordt georganiseerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Enkele dagen voor de uitzending is de link beschikbaar, die we onder Nieuws op onze website plaatsen.
Of meld nu alvast aan om de link per e-mail te ontvangen, klik hier

Onvergetelijk Houten was een project van gemeente Houten, 'van Houten&co', Gouden Dans, Stut Theater, kunstvakdocenten uit Houten en Aan de Slinger.

foto: Marijke van der Linden

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht