Tweede vragenlijst Ronde van Houten online & actie tegen hogere BTW

Een nieuwsbericht met twee belangrijke onderwerpen: geef uw mening over bezuinigingen door gemeente Houten via de tweede vragenlijst van de Ronde van Houten, en de landelijke actie tegen de BTW-verhoging.

Tweede vragenlijst Ronde van Houten
Vul deze vragenlijst in voor behoud van kunst en cultuur in Houten

15000

De gemeente Houten heeft vanaf 2026 een groot tekort op haar begroting. Middels de Ronde van Houten is de gemeente in gesprek met inwoners en organisaties over de mogelijkheden om dit tekort te dekken. Ze denken aan bezuinigen, meer zelf doen en/of omdenken.

De tweede vragenlijst van de Ronde van Houten gaat hierover. Deze vragenlijst staat inmiddels open en kan ingevuld worden tot en met 12 juni. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

Kunst & cultuur in Houten behouden?
Gaat kunst en cultuur in Houten u aan het hart, dan is het goed om oog te hebben voor enkele opvallende zaken in de tweede vragenlijst, voordat u deze invult:

- de gepresenteerde gemeentelijke uitgaven aan cultuur per inwoner worden niet herkend door de Houtense culturele sector. Er is door de cultuursector navraag gedaan bij de gemeente over de cijfers die gebruikt zijn uit de gemeentelijke jaarrekening 2022. Hierover hebben we nog geen duidelijkheid gekregen.

- de gemeentelijke uitgaven aan de Houtense culturele sector zijn onderling vergeleken met enkele andere dorpen. Voor cultuur is vergeleken met o.a. Altena, Lansingerland en Vijfheerenlanden. Een eigen vergelijking met steden die ons inziens meer recht doen aan Houten zoals Heerenveen, Waalwijk, Weert, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein geven een ander beeld. Vergeleken met deze gemeenten zijn de cultuuruitgaven door de gemeente Houten lager dan het gemiddelde van deze steden.

- de gekozen gemeenten waarmee uitgaven worden vergeleken, verschillen per onderwerp. Dit belemmert een zuivere vergelijking tussen de onderwerpen onderling.

- bij de uitgaven aan cultuur kan niet voor hogere uitgaven gekozen worden, alleen voor lagere uitgaven. Bij de andere onderwerpen is dit niet het geval.

De resultaten van deze tweede vragenlijst kunnen belangrijk zijn voor de verdere besluitvorming. Hoewel in de eerste onderzoeksronde de burgers van Houten zich positief hebben uitgesproken over behoud van kunst en cultuur, gaat de Ronde van Houten verder en zijn er nog geen besluiten genomen. Daarom deze oproep namens het gehele Houtense culturele veld, de Houtense Cultuurtafel, de sport- en welzijnsorganisaties: Vul de vragenlijst in en adviseer zo de gemeenteraad over de te maken keuzes!

De vragenlijst en meer informatie vindt u via 
houtenpraatmee.nl/nl-NL/folders/rondevanhouten 
Of direct via de volgende LINK.

Actie Geen hogere BTW!

15001

Het nieuwe kabinet is van plan om in 2026 het btw-tarief voor cultuur, media, logies, boeken en sport te verhogen van 9% naar 21%. Dit zorgt voor hogere prijzen, wat de toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan voor alle Nederlanders onder druk zet. In veel landelijke kranten staat vandaag een paginagrote advertentie tegen deze btw-verhoging.

Laat je horen!
- deel ons social media bericht (@aandeslinger op Facebook, Instagram en Linked In)
- download de poster of afbeelding via www.geenhogerebtw.nl. Hang de poster op of deel het beeld via de socials met de hashtag #geenhogerebtw
- koop een krant, knip de advertentie uit en hang deze voor het raam.

Spreek je uit tegen de btw-verhoging!

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht