Houtens Cultuurfeest

Houten ontwikkelt een nieuwe (herijkte) cultuurvisie. Alle inwoners uit Houten en omgeving zijn welkom hierover mee te denken. De aftrap voor deze nieuwe cultuurvisie is het Cultuurfeest Houten op woensdag 3 april 2024, georganiseerd door de Houtense Cultuurtafel. Een avond met een zeer afwisselend programma. Van korte presentaties en filmpjes, tot veel ruimte voor ontmoetingen, gesprekken en jouw input. De presentatie is in handen van Thjum Arts.

Nieuwe cultuurvisie

Cultuur vertelt het verhaal van de stad. Denk aan een mooie voorstelling, kunstwerk in de openbare ruimte, de forten, festivals, concert. Zij hebben betekenis voor Houten, ze inspireren, brengen in vervoering en raken mensen.
Cultuur wordt in alle delen van de samenleving beleefd, en kent dan ook een even grote diversiteit. Iedereen heeft eigen voorkeur en hecht er op individuele manier waarde aan. Cultuur staat niet alleen op zichzelf. Een bruisend cultureel klimaat maakt Houten aantrekkelijk, om te wonen of te bezoeken. Voor de economische vitaliteit is cultuur van belang. Cultuur kan mensen bij elkaar brengen en zorgen voor verbinding. Rond opgaven in het sociaal domein kunnen culturele activiteiten een rol van betekenis spelen.

 

Houtens Model

Het is goed leven, wonen, werken en recreëren voor de ruim 50.000 inwoners, in Houten zelf en in de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. ‘Het Houtens Model’ draagt daar veel aan bij. In dat model werken heel uiteenlopende organisaties samen om van Houten iets moois te maken en te houden: kunst en cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, ondernemers, winkeliers, sport, overheid natuurlijk... Die brede samenwerking is in jaren ontwikkeld, op basis van een sterke visie op de rol van deze organisaties in de samenleving. De bloeiende, spontane en informele maar slimme samenwerking is uniek voor Nederland.

 

lees hier meer over het programma van het Houtense Cultuurfeest!

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht