Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen in Houten

Met kunst-, cultuur- en erfgoededucatie zorgt het onderwijs ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, innovatieve en betrokken burgers. Daarom tekenden de wethouder Samenleving en Cultuur Jan Overweg, de directeuren van Aan de Slinger en Kunst Centraal en de bestuurders van de po- en vo-scholen in Houten het Convenant Cultuuronderwijs 2021-2024.

Met het tekenen van het convenant leggen de bovengenoemde partijen vast dat goed cultuuronderwijs in Houten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Men slaat de handen ineen voor kwalitatieve cultuureducatie voor alle leerlingen en professionele ondersteuning van leerkrachten en docenten.

Er zijn verschillende programma’s die hieraan bijdragen: de collectieve cultuureducatie projecten van Kunst Centraal worden versterkt door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat door Aan de Slinger wordt verzorgd.  

De collectieve programma’s Kunstmenu en Cultuurprogramma (po), georganiseerd door Kunst Centraal, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, laten kinderen jaarlijks kennismaken met professionele kunst en hun eigen culturele omgeving. Cultuureducatie met Kwaliteit (po) is een programma waarin Aan de Slinger intensief aan de slag gaat met leerlingen met een dans- of (circus)theaterproject en zo onder andere de presentatiekwaliteiten van leerlingen vergroot. 

Daarnaast leveren de instellingen Maatwerk voor zowel primair als voortgezet onderwijs, adviseert men over visie en beleid en draagt bij aan deskundigheidsbevordering. 

De programma’s worden in nauw overleg met het onderwijs ontwikkeld. Er wordt ruimte geboden aan zowel professionele als amateurkunstenaars en instellingen, zoals Landschap Erfgoed Utrecht, Het Filiaal theatermakers en het Houtens Muziek Collectief. 

Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht