Geen Loeren bij de Boeren in 2019

Al een aantal jaar organiseert Aan de Slinger in de zomer het festival Loeren bij de Boeren in ’t Goy. Nu is helaas duidelijk geworden dat er geen editie in de zomer van 2019 zal plaatsvinden, omdat er onvoldoende financiering is om het festival te organiseren.

Projectleider Bea Nederhoff is zoals elk jaar op een vroeg moment gestart met het werven van fondsgelden, sponsors, subsidies en andere inkomsten om het festival mogelijk te maken. Aan de Slinger heeft geen eigen budgetten voor de festivals. Met een mix van financieringsbronnen, zoals kaartverkoop, horeca, fondsenwerving en de inzet van ruim 100 vrijwilligers, kunnen de festivals mogelijk worden gemaakt. Een festival vraagt veel voorbereidingstijd, verplichtingen worden maanden van tevoren vastgelegd en ook moeten de optredende artiesten op een vroeg moment geboekt worden.

De huidige stand van zaken in de honorering van subsidie- en fondsaanvragen voor de editie van 2019 biedt onvoldoende basis om op voort te bouwen. Een van de oorzaken is dat aanvragen voor terugkerende festivals, zoals Loeren bij de Boeren, minder vaak worden gehonoreerd.

Vol goede moed zetten wij nu in op de editie van 2020. Ook dan zetten wij weer alles op alles om het festival mogelijk te maken. Een van de financieringsbronnen, het Houtense Evenementenfonds, wordt momenteel geëvalueerd. Onder andere kijkt men naar de ambitie en mogelijkheden om beeldbepalende en terugkerende festivals in Houten financieel te steunen. Mogelijk biedt dit voor Loeren bij de Boeren een oplossing in 2020.

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht