Pamflet Houtense Cultuurtafel bij gemeenteraad

Woensdag 30 maart werd de nieuwe gemeenteraad in Houten geïnstalleerd. Verschillende maatschappelijke en culturele organisaties boden de nieuwe raad pamfletten aan om hen te inspireren en aandacht te vragen voor zorg, welzijn, kunst en cultuur.

Zo vraagt de Houtense Cultuurtafel, waar Aan de Slinger onderdeel van is, aandacht voor cultuur na corona, cultuur bij de jeugd, bruisend Houten en Forum Aan de Slinger. Op de culturele kaart is te zien welke organisaties, instellingen en initiatieven er in Houten zijn op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, media, erfgoed en welzijn.

Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht