Bruisend Cultuurfeest boordevol ideeën!

Woensdag 30 oktober vond het Cultuurfeest plaats in Aan de Slinger. Thema van dit jaar: ‘Inspiratie voor het Cultuurplein’. Met de opgave voor Houten om 4.000 tot 5.000 woningen te bouwen, liggen er kansen om het Cultuurplein hierin een rol te laten spelen. Het is voor Houten nú het moment om te onderzoeken wat haar identiteit is en hoe de invulling van het Cultuurplein daaraan kan bijdragen. Wat willen wij dat het Cultuurplein wordt? Een ontmoetingsplek, het hart van de stad, een culturele landingsbaan of een bruisend pakhuis?

Meer dan 115 gasten hebben met volle aandacht geluisterd naar het inspirerende verhaal van Hilde Blank, stedenbouwkundige. Haar verhaal ging over buiten je comfortzone denken, versterken wat er al is en zoeken naar de eigenheid van een gebied. Hierna volgden vijf workshops waarin een start werd gemaakt met het ophalen van ideeën voor het Cultuurplein.  

De workshop van ‘Urbanos’ ging over wat we graag in de stad doen, wat nu ontbreekt en welke dromen er zijn over de toekomst van het Cultuurplein. ‘ID310’ onderzocht met de deelnemers de mogelijkheden voor het toevoegen van interactie en beleving in de openbare ruimte. ‘Mijmer! Vormgeving en rituelen’ stelde de vraag wat er voor nodig is om van het stadsplein een authentieke plek te maken. Annette van Baren van ‘Neutelings Riedijk Architects’ ging met haar groep in gesprek over de relatie tussen identiteit en architectuur en de rol die het ornament daarin kan spelen. Voor de echte doeners was er een workshop ‘het Cultuurplein in LEGO’ door Angela Donkers.

De resultaten van deze avond werden opgetekend in een 'Denkschets' door Elco van Staveren. Deze tekening wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeente en is ook beschikbaar voor alle gasten van het feest.  

Tot slot werd deze avond ook benut om Houten te laten weten dat er een coalitie voor Houten-Centrum is opgericht. In deze coalitie zitten bouwers, ontwikkelaars en commerciële partijen, maar ook maatschappelijke en culturele organisaties die de ontwikkeling van het Centrumgebied ondersteunen. Kortom: er hangt heel veel energie in de lucht om Houten nog mooier te maken.

Voor de Houtense Cultuurtafel is dit geslaagde feest een startpunt om samen met inwoners, gemeente en de coalitie Houten-Centrum vol energie verder te werken aan de wens het Cultuurplein te ontwikkelen tot het mooiste stukje Houten!

Klik hier voor een video-verslag van de avond, gemaakt door Omroep Houten.

Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht