Cultuureducatie met Kwaliteit 2023-2024

Educatie aan de Slinger is dit jaar gestart met de derde periode van 3 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de Houtense scholen in het primair onderwijs. In samenwerking met de scholen zijn er 2 projecten ontwikkeld. De scholen kiezen voor lessen die betrekking hebben op Circus, Theater of Dans. De projecten circustheater en dans vallen onder de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024).  De projecten komen tot stand in samenwerking met de provincie Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie,  en de gemeente Houten en hebben een collectief karakter. Binnen dit programma staat de projectleider Primair Onderwijs  in nauw contact met de provinciale aanbieder van het individuele CmK, Kunst Centraal. Door deze samenwerking aan te gaan is het mogelijk het aanbod beter te verdiepen en te borgen. 

Circus- en theaterlessen 

Binnen ons programma is het project Circustheater ontwikkeld. Een driejarig project dat inzet op verdieping van het vak theater voor groep 6, 7 en 8. Binnen de theaterlessen zijn de circuslessen een specifiek onderdeel van het theater lesprogramma. 

Leerlingen uit groep 6 maken kennis met improvisatiespel. De gastdocent drama geeft drie lessen. De leerkracht leert van de vakdocent: vanuit aanbod in spelvormen, stimuleren tot samenspelen, goed kijken, luisteren en reageren op elkaar. Er is lesmateriaal uitgeschreven voor de leerkracht en bevat ook vervolgopdrachten na afloop van het project. In groep 7 maken leerlingen een kleine circustheater productie voor publiek. De leerlingen in groep 8 krijgen drama en spellessen met gebruik van tekst, deze lessen staan in het teken van de afscheidsmusical. 

Er is voor de leerkrachten lesmateriaal beschikbaar.

Dans 

Het 2e project binnen het Cultuureducatie met Kwaliteit programma is het dansproject: ‘Dans je eigen stijl’. Gedurende drie jaar wordt ingezet op verdieping van het vak dans voor alle groepen in het primair onderwijs. 

 

Groep 1 en 2 

In deze groepen wordt thematisch vanuit een prentenboek gewerkt waarin dansplezier en lichaamsbewustzijn centraal staan. 

 

Groep 3 

In deze groep wordt gewerkt vanuit het digitale of fysieke boek ‘Fiet wil Rennen’ en wordt gewerkt vanuit dansplezier en lichaamsbewustzijn.

 

Groep 4 en 5 

In deze groepen wordt gewerkt vanuit het thema lichaam en (onderlinge) samenwerking. Hiervoor wordt bepaald materiaal zoals b.v. een krant of elastiek mee- en opgenomen in de dansles. 

 

Groep 6 

Leerlingen uit groep 6 maken kennis met een dansduet van twee verschillende dansstijlen (bv. Streetdance/ballet en/of moderne dans). Observeren, reflecteren is hierbij belangrijk tevens maken de leerlingen kennis met twee verschillende dansstijlen in een workshop. er wordt afgesloten met een  presentatie van een eigen dans. 

 

Groep 7 

Bij deze groep is het vertrekpunt dans beschouwing en dit dient als inspiratiebron om zelf dans te maken. De vakdocent biedt structuren aan om een eigen dans te ontwerpen en uit te voeren. 

 

Groep 8 

Deze leerlingen maken kennis met theater/musical dans. Ook hier komt dans beschouwing weer aan de orde in relatie met vooroefeningen en ter voorbereiding op de eindmusical. 


Het doel van het theaterproject en het dansproject is om de drempels voor het vak drama en dans bij leerkrachten weg te nemen zodat dramaopdrachten en dansopdrachten makkelijker worden gegeven. Door voorbeeldlessen die dienen als scholing op de werkvloer krijgt de leerkracht inspiratie en worden zijn/haar vaardigheden uitgebreid. Verder is er lesmateriaal beschikbaar voor de leerkracht; de lesopdrachten van de vakdocent zijn uitgeschreven. Bovendien zijn er tips opgenomen zodat de leerkracht vervolglessen kan geven.

Meer van onze projecten

Educatieproject VONK 2023
  • Schoolproject

Educatieproject VONK 2023

Vr 29 september t/m ma 23 oktober
Houtense Cultuurtafel
  • Project

Houtense Cultuurtafel

i.s.m. Burgerinitiatiefnemers Cultuureducatie, Stichting Leergeld, 'van Houten & co', Bibliotheek Lek & IJssel, Houtens Muziek Collectief, Kunsthuis Houten

Wo 8 maart t/m zo 3 november
Cultuureducatie met Kwaliteit 2023-2024
  • Schoolproject
  • 2023-2024

Cultuureducatie met Kwaliteit 2023-2024

Wo 1 september t/m za 20 juli
Lichtkunstfestival VONK 2023
  • Project
  • 2023

Lichtkunstfestival VONK 2023

I.s.m. HKU, Nachtfort, Kunst Centraal en Lotte Z

Vr 13 oktober t/m zo 22 oktober
}
Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten Provincie Utrecht