DE ONLEESBARE WIJSHEID is een voorstelling die laat nadenken over belangwekkende thema’s uit de praktische filosofie. De eerste vraag is: hoe kan het dat nu, ruim tweeduizend jaar nadat Aristoteles via zijn deugdethiek uiteengezet heeft wat er nodig is voor het goede leven, mensen kennelijk nog steeds niet begrepen hebben hoe dat te doen?!

Vanuit verwondering stelt een filosofe de vraag: hoe kan het dat wij mensen nu, ruim 2000 jaar nadat door Aristoteles in de vierde eeuw voor Chr. al uitgelegd werd hoe geluk te realiseren is voor ieder mens, wij mensen daar nog steeds zo weinig van terecht brengen? Hoe komt het dat wereldwijd nog steeds zoveel mensen in diepe ellende moeten leven? En ook wij steeds weer getroffen worden door dat wat ons overkomt, het lot of zelfs het noodlot? Wanneer men de mogelijkheid heeft om dit met humor, vrolijk te beschouwen dan kan gelden dat deze voorstelling een theater is over hoe wij mensen onszelf hinderen in het bereiken van geluk.

Kijkt u wel eens naar praatprogramma’s of soaps? Wat valt u dan op? 

Een jarenlang onderzoek naar hoe televisie en met name soapseries mogelijk zouden kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de deugdethiek zoals door Aristoteles beschreven, het nadenken over wat goed is om te doen, ligt aan de basis van deze voorstelling. Filosofie en speciaal het nadenken over deugdethiek, het goede leven, is van wezenlijk belang voor mensen om tot bloei te komen. Maar dan moet iedereen het wel kunnen begrijpen!

Te moeilijk schrijven en betogen in de filosofie is er vast debet aan, dat zo weinig mensen ertoe kunnen komen om na te denken over dat wat allang bekend is. Zolang die wijsheid voor te veel mensen onleesbaar is, laten mensen zich liever wat wijsmaken door mooipraters, zoals liedjeszangers en marktkooplui (Geer & Goor) die menen dat alles om (hun) handel draait en dat veel geld de angstvoor het ongewisse kan verdrijven.

Maar misschien brengt een vorm van cabaret, een vrolijke lezing daar verandering in…

Om de wijsheid van Socrates, Aristoteles, Im. Kant en Martha C. Nussbaum leesbaar te maken en het geluk bereikbaar dient deze voorstelling. En wanneer u meent dat filosofie onbegrijpelijk is en dat nadenken over het goede leven saai is, zou u juist moeten komen, want zou het niet fantastisch zijn wanneer alle mensen een goed leven kunnen leiden, volledig tot bloei kunnen komen! Wat is er spannender?!

 

De toegang is dankzij het theater en haar directie GRATIS. Vrije inloop, u heeft geen tickets nodig. 

Mocht men de voostelling op prijs stellen en dat willen uitdrukken door wat bij te dragen aan de kosten, dan kan men geld in een kistje bij de kassa geven.

Meer van ons programma

Making Mannequins
  • Gastbespeling
  • Documentaire

Making Mannequins

Met: Alina Petrichenko

Zondag 17 maart 19:30u
Meike & Friends
  • Muziek

Meike & Friends

Meike van der Veer, Tim Akkerman en Jared Hiwat

Zaterdag 6 april20:30u
Prins Bernhard Cultuurfonds K.F. Hein Fonds Rabobank Stumpfl MKB schoon Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten